Saltar apartados

Admissió

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

L'accés als títols oficials de màster oferits per la Universitat d'Alacant requerirà estar en possessió del títol de grau o equivalent i l'admissió establida per la Comissió Acadèmica del Màster, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent (art. 14 RD1393/2007).

El títol exigit per a accedir a aquest màster serà el d'Història o Arqueologia preferentment, o bé el d'una titulació relacionada com ara Humanitats, Història de l'Art, Belles Arts, Béns Culturals en aquest cas.

 

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.- Criteris d'admissió

Els criteris d'admissió seran estar en possessió d'un títol de grau en Història o Arqueologia, preferentment, o d'una titulació relacionada, com a Humanitats, Història de l'Art, Belles Arts o Béns Culturals, en aquest cas, amb una experiència teoricopràctica en activitats relacionades amb el patrimoni historicoarqueològic.

S'haurà d'aportar el títol de Grau, l'expedient acadèmic i un curriculum amb l'experiència adquirida en activitats relacionades amb el patrimoni historicoarqueològic.

 

2.- Criteris de valoració

S'avaluarà de la següent manera:

 

 • Titulació determinada: Història. 3 punts
 • Altres titulacions: 1 punt
 • Certificació acadèmica: la mitjana de l'expedient
 • Currículum: fins a 4 punts

En cas d'existir una major demanda que l'oferta de places del Màster, la Comissió Acadèmica establirà un llistat ordenat de sol·licitants segons els seus mèrits. En aqueix cas s'admetran els 30 estudiants que obtinguen les millors puntuacions.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que estableix anualment l'Escola de Doctorat

La preinscripció consta de dues parts:

 • 1a part: cal emplenar el formulari electrònic per a introduir les dades personals i acadèmiques
 • 2a part: segons el màster seleccionat s'accedeix a la pàgina corresponent per a conèixer la documentació requerida i el centre on s'ha de presentar aquesta

 

Terminis de preinscripció:

- Primera fase: del 9 de maig al 4 de juliol de 2016

- Segona fase: del 5 de juliol al 6 de setembre de 2016

La preinscripció es farà exclusivament emplenant el formulari en línia: http://web.ua.es/es/continua/preinscripcion.html

 

Les comissions acadèmiques realitzaran una primera baremació amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del dia 9 de maig fins a les 23:59 h. del dia 4 de juliol (hora local). Data de publicació de llistes de la primera fase el dia 14 de juliol.

Es realitzarà una segona baremació amb les sol·licituds registrades entre les 0:00 h. del dia 5 de juliol fins a les 23:59 h.  del dia 6 de setembre (hora local). Data de publicació de llistes de la segona fase 14 de setembre.

 

 • Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual. Els alumnes admesos hauran de presentar en el Centre corresponent la documentació requerida.
 • OFERTA DE PLACES

CURS: 2016-2017
PLACES OFERIDES: 30

REQUISITS D'ACCÉS

 

L'accés als títols oficials de màster oferits per la Universitat d'Alacant requerirà estar en possessió del títol de grau o equivalent i l'admissió establida per la Comissió acadèmica del Màster, sense perjudici dels altres mecanismes d'accés previstos per la normativa vigent (art. 14 RD1393/2007).

En el cas concret d'aquest màster, el títol està dirigit a estudiants del títol d'Història, Arqueologia, Béns Culturals o similars.

 

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

1.- Criteris d'Admissió

Els criteris d'admissió seran estar en possessió d'un títol de grau en Història o Arqueologia, preferentment, o d'una titulació relacionada, com a Humanitats, Història de l'Art, Belles arts o Béns Culturals en aquest cas amb una experiència teòric-pràctica en activitats relacionades amb el patrimoni històric-arqueològic.

S'haurà d'aportar el títol de Grau, l'expedient acadèmic i un Curriculum Vitae amb l'experiència adquirida en activitats relacionades amb el patrimoni históricoarqueológico.

 

2.- Criteris de Valoració

S'avaluarà de la següent forma:

 

 • Titulació determinada: Història. 3 punts
 • Altres titulacions: 1 punt
 • Certificació acadèmica: la mitjana de l'expedient
 • Currículum: fins a 4 punts

En cas d'existir una major demanda que l'oferta de places del Màster, la comissió acadèmica establirà un llistat ordenat de sol·licitants segons els seus mèrits. En aqueix cas s'admetran els 30 estudiants que obtinguen les millors puntuacions.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció consta de dues parts:

 • 1ª part: emplenar formulari electrònic per a recollida de dades personals i acadèmics.
 • 2ª part: segons el màster seleccionat s'accedeix a la pàgina corresponent per a conèixer la documentació requerida i el centre de presentació de la mateixa.
 • Termini de preinscripció: durant el mes de juny mitjançant formulari electrònic. En el cas que queden vacants, es podrà obrir un nou termini de preinscripció en el mes de setembre.
 • Publicació llistats d'admesos i exclosos: intervinguts de juliol.

 

MATRÍCULA +info

 • Termini de matrícula: finals del mes de juliol.
 • Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual. Els alumnes admesos hauran de presentar en el Centre corresponent la documentació requerida. Per als alumnes admesos en la segona fase de preinscripció s'obrirà un nou termini de matrícula a l'octubre.

Màster Universitari Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464